PARKINSON – GDY CIAŁO ODMAWIA POSŁUSZEŃSTWA

Problemy z poruszaniem, zaburzenia ruchowe występujące w różnych partiach ciała – to może być choroba Parkinsona. Jeśli osoba z Twojej rodziny bądź najbliższego otoczenia wykazuje tego typu skłonności, nie lekceważ jego stanu.

Parkinson, objawy: sygnały nadchodzącej choroby pojawiają się już na wiele lat przed jednoznacznym zdiagnozowaniem schorzenia. Narastają sukcesywnie, często bardzo powoli. Na samym początku chorzy mogą zauważać problemy w codziennym poruszaniu się. Ruchy na ogół nie przypominają tych sprzed choroby. Stają się dziwaczne, co sugerować może schorzenia związane ze zmianami reumatycznymi bądź z podeszłym wiekiem człowieka. Po pewnym czasie jednak da się zaobserwować problemy z utrzymaniem prawidłowej równowagi, kłopoty związane z wykonywaniem codziennych, często bardzo prozaicznych czynności, tj. podnoszenie się z łóżka czy innego siedzenia. Pacjent odczuwa sztywność kończyn górnych i dolnych oraz tułowia. Pojawiają się dreszcze ( mrowienie na całym ciele ), drętwienie jednej kończyny, co następnie przerodzić się może w ból ręki bądź nogi. Widoczny staje się charakterystyczny dla Parkinsona rodzaj drżenia palców. Zmienia się sylwetka chorego. Ten pochyla się, jego twarz przybiera bardzo dziwny wyraz, który często przypominać może sztuczną maskę. Mimika staje się niezwykle ograniczona, chory nie wykonuje tak wielu ruchów twarzy jak przed chorobą. Pojawia się rzadsze mruganie powiekami. Mowa bywa niewyraźna, ledwo słyszalna.

Podobne choroby