Pokrzywka to zespół chorób skóry, które nie zostają zdefiniowane w sposób jednolity. Podstawowym objawem jest bąbel pokrzywkowy, czyli wykwit wznoszący się ponad poziom skóry, najczęściej barwy różowej lub jasnoczerwonej o gładkiej powierzchni. Towarzyszy mu także obrzęk oraz uczucie swędzenia , a w skrajnych przypadkach nawet bólu.

Pokrzywka jest w zasadzie powszechnym problem, który dotyka średnio co piątą osobę w naszym społeczeństwie. Wiek nie jest tutaj żadnym sztywnym kryterium, ponieważ choroba może pojawić się u każdego. Wywołują ją najczęściej czynniki alergiczne, do jakich zaliczane są substancje zawarte w takich pokarmach jak: ryby czy owoce. Zdarza się także, że do uczulenia może doprowadzić kontakt ze związkami chemicznymi lub lekami. Źródłem mogą być również pasożyty, grzyby oraz pozostałe bakterie. Istotnym warunkiem sprzyjającym rozwojowi pokrzywki jest ponadto uszkodzenie układu odpornościowego. Jak więc widać przyczyn jest na tyle dużo, że czasami trudno jednoznacznie ustalić, która z nich jest właśnie bezpośrednio odpowiedzialna za początek tej choroby. Mniej więcej w co drugim przykładzie nie określa się głównego powodu, w związku z czym w nazewnictwie diagnozy stosuje się miano samoistnej lub idiopatycznej.

Jeśli jednak lekarz przewiduje, że najprawdopodobniejszą wersja zarażenia może być wywołana czynnikami alergicznymi, wówczas zleca się wykonanie testów, których zadaniem jest odnalezienie alergenu będącego ogniskiem zakażenia. Innym rodzajem próby ustalenia tego, co stoi za chorobą jest stosowana w momencie stwierdzenia pokrzywki mechanicznej próba prowokacyjna, polegająca na poddawaniu skóry pod działanie różnych bodźców zewnętrznych, m.in. ucisku, przegrzania czy wychłodzenia. Warto pamiętać, że wszystkie takie eksperymenty muszą być przeprowadzone w szpitalu lub innym miejscu, gdzie jest natychmiastowy dostęp do opieki lekarskiej, ponieważ organizm pacjenta może zareagować w negatywny sposób, przez co występuje zagrożenie poważnego pogorszenia stanu jego zdrowia. Do skrajnych zdarzeń należą duszności czy obrzęk krtani, a także gwałtowne obniżenie się poziomu ciśnienia tętniczego krwi.

Zaletą pokrzywki jest czas jej trwania, a więc okres od kilku do kilkunastu godzin. Zdarzają się jednak dłuższe odmiany tej choroby; gdy utrzymuje się ona do kilku dni – jest wtedy przetrwałą, a przewlekła charakteryzuje się tym, iż nie ustępuje (lub nie znika w całości) nawet przez parę lat, lecz przeważnie wszystko kończy się zdecydowanie szybciej.

Leczenie pokrzywki polega na pewno na wyeliminowaniu czynników alergicznych, jeżeli zostały wcześniej ustalone, o ile w ogóle to właśnie one odpowiadają za tę chorobę. Korzysta się także z diety pozbawionej tych substancji, które najczęściej mogą ją wywołać, nawet gdy nie ma zupełnej pewności, że to właśnie to jest powodem. Poza tym, tak jak we wszystkich schorzeniach skóry należy bezwzględnie dbać o codzienną higienę.

 

Podobne choroby