Sepsa to używane w medycynie określenie sposobu reagowania organizmu na zakażenie. Często jednak błędnie jest ona uznawana za konkretną chorobę. Aktualnie jej dokładniejsza definicja to SIRS (Systemic Inflammatory Response Syndrome) czyli zespół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej. W przeszłości sepsa była kojarzona z bakteriemią, a więc zakażenia bakteriami krwią.

Obecnie sepsa, określana ponadto mianem posocznicy, również ma związek z pojawieniem się bakterii we krwi człowieka. Co prawda nie jest to wymagany warunek, jednak rzeczywiście nadal pozostaje to główną przyczyną. Podstawową cechą sepsy, która czyni ją szczególnie niebezpieczną jest fakt, iż pojawia się ona często w szpitalach, przede wszystkim na oddziałach intensywnej terapii. Oczywiście dochodzi do niej również w innych miejscach. Na sepsę narażeni są dzieci i ludzie młodzi oraz osoby w starszym wieku, a także osłabione. Poza tym, wpływ ma pozostawanie przez dłuższy czas w znacznych zbiorowościach, np. zakłady karne, koszary czy nawet żłobki.

Sepsę wywołują najczęściej zakażenia w jamie brzusznej, a także zapalenia płuc i opon rdzeniowo-mózgowych. Jednak u osób, których odporność jest wyraźnie słabsza, sepsa może wystąpić także w wyniku innych zakażeń. Ogólnie rzecz biorąc źródłem mogą być drobnoustroje różnych typów, lecz rzadziej są to pasożyty czy wirusy. Patogeny natomiast stanowią zagrożenie w warunkach szpitalnych. Co ciekawe w pozostałych okolicznościach nie są one generalnie szkodliwe. Wtedy zaś wzrasta siła rażenia dwoinki zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych.

Kluczowymi objawami sepsy może być skrajna temperatura ciała (poniżej 36*C lub powyżej 38*C), zwiększona liczba uderzeń serca (ponad 90 na minutę), podwyższona częstotliwość oddechów spontanicznych (więcej niż 20 w ciągu 60 sekund) albo też inny niż normalny wskaźnik ilości leukocytów (mniej niż 4000 lub więcej niż 12000 w mm3 krwi). Dodatkowo, gdy stan taki nie jest leczony, to występuje niewydolność pewnych narządów i wadliwe funkcjonowanie poszczególnych układów. Dochodzą do tego także inne objawy w zależności od osób, u których się pojawiają. I tak; u dzieci jest to też atak płaczu, odchylenie głowy do tyłu, naskórne wybroczyny, pulsowanie ciemiączka i rozdrażnienie. U starszych ludzi może wystąpić bóle głowy i stawów, usztywnienie karku, drgawki i światłowstręt.

W przebiegu sepsy wyróżnia się trzy poziomy zaawansowania, co ma bezpośredni związek z zagrożeniem. Oprócz podstawowego stanu, jest także ciężka sepsa oraz wstrząs septyczny. Te formy przekładają się m.in. na śmiertelność. W pierwszym przypadku jest to ok. 16%, w drugim już ok. 36%, a wstrząs septyczny można oznaczać zgon nawet dla 58% pacjentów.

Trudno jest zapobiegać sepsie, jeżeli jedną z lokalizacji, gdzie dochodzi do wielu zakażeń są oddziały szpitalne, a zwłaszcza intensywna terapia, czyli miejsca, które teoretycznie powinny być wolne od chorób i innych problemów ze zdrowiem organizmem człowieka.

Podobne choroby